• Шановний Колего, Ви зайшли на САЙТ дистанційного навчання Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій. Систему побудовано на платформі Moodle v.4.0
  Звернення "Колего" ми відносимо і до викладачів, що створюють навчальні курси, і до студентів, бо сьогоднішній студент це – здобувач вищої освіти, тобто наш завтрашній колега.
  Після входу у меню на "My Courses" (Мої курси) Ви знайдете перелік дисциплін, на які Ви зараховані у поточному семестрі.
  Викладачі можуть скористатися методичним посібником для творців електронних навчальних курсів «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ЕНМКД НА ПЛАТФОРМІ MOODLE» (Moodle).
  На нашу думку, САЙТ є незамінним для інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу під час карантину. Але ми вважаємо його вкрай корисним для організації і ефективного управління самостійною роботою студентів навіть в звичайних, не епідемічних умовах для будь-якої форми навчання.
  Ми сподіваємося, що і студенти, і викладачі оцінять користь нашого САЙТу  і полюблять Moodle так, як любимо його ми, тобто усіма фібрами своєї души (майже, як у Белінського) …
  З повагою, громадська адміністрація САЙТу.

Course categories


Available courses

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ.ЕЕЕ.ЛЛГ.бак копіювання 2

Курс вивчається в осінньому семестрі навчального року.Метою виклада...
Course

Методи розрахунку механічних елементів електричних машин

Курс вивчається у весняному семестрі навчального року. виклада...
Course

Системи тривимірного моделювання

Викладання навчальної дисципліни “Системи тривимірного моделювання”...
Course

Двигуни внутрішнього згорання

Мета навчальної дисципліни – формування у майбутніх фахівців знань...
Course

Економіка залізничного транспорту

Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка залізничного тра...
Course

СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ. ЕЕЕ. бак

Засобом вивчення навчальної дисципліни є дослідження пристроїв сис...
Course

Технологія ремонту локомотивів

Мета викладання дисципліни складається в узагальненні знань, отрим...
Course

Надійність та технічна діагностика

Дисципліна "Надійність та технічна діагностика" вивчається в веснян...
Course

Основи промислової електроніки

Курс вивчається у весняному семестрі навчального року
Course

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ. ЕЕЕ. бак

Курс вивчається у весняному семестрі навчального рокуШановні студен...
Course

МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ ЗНОСУ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ копіювання 1

Підвищення кваліфікації за категорією: начальники та інженери техні...
Course

МЕТОДИ ЗМЕНШЕННЯ ЗНОСУ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Вибіркова дисципліна ОПП "Електроенергетика, електротехніка та елек...
Course

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності копіювання 1

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи охорони праці та без...
Course

ОСНОВИ ПРОМИСЛОВОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ

Курс вивчається у весняному семестрі навчального року
Course

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ЗАЛІЗНИЦІ.ЕЕЕ.бак

В умовах воєнного стану аудиторні заняття проводяться у дистан...
Course

МІКРОЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРНІ ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ. ЕЕЕ.бак.

Дана дисципліна вивчається в осінньому семестріВ умовах воєнного ст...
Course

Теорія автоматизованого електроприводу. ЕЕЕ. бак.

Дана дисципліна вивчається в осінньому семестріВ умовах воєнного ст...
Course

Системи тягового приводу. ЕЕЕ. бак.

В умовах воєнного стану аудиторні заняття проводяться у дистан...
Course

Тягові електричні машини. ЕЕЕ. бак. ЛЛГ. бак.

В умовах воєнного стану аудиторні заняття проводяться у дистан...
Course

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ.ЛЛГ.ЕЕЕ.бак

Курс вивчається в осінньому семестрі навчального року.Метою виклад...
Course

НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ В ВАГОННОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ЇЇ КОМ’ЮТЕРИЗАЦІЯ

Чому ви маєте обрати цей курс? Якщо ви готуєте себе до творчо...
Course

Надійність та технічна діагностика

Дисципліна "Надійність та технічна діагностика" вивчається в веснян...
Course

ГІДРАВЛІКА ТА ГІДРОПРИВОД

Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична і практична п...
Course

ВАГОНИ (КОНСТРУЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК)

Предметом дисципліни «Вагони (конструювання та розрахунок)» є вивче...
Course

ВАГОНОРЕМОНТНІ МАШИНА ТА ОБЛАДНАННЯ

Курс дисципліни складено відповідно до освітньо-професійної програм...
Course

ВЗАЄМОДІЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ТА КОЛІЇ

Мета викладання навчальної дисципліни «Взаємодія рухомого складу т...
Course

Математичне моделювання на ЕОМ

Математичне моделювання на ЕОМ ознайомить студентів з комп’ютерним ...
Course

Основи технічного обслуговування вагонів

Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів знань і пр...
Course

РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

Дисципліна є вибірковою навчальною дисципліною в освітній програмі ...
Course

Системи автоматизації виробництва та ремонту вагонів

Ознайомлення студентів з теоретичними та практичними основами авто...
Course

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ РУХОМИЙ СКЛАД

Мета дисципліни полягає у систематизації та застосуванні спеціаліз...
Course

Будівельні матеріали

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є аналіз основних н...
Course

ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ ВБК

Предметом курсу «Залізнична колія» є: вивчення конструкції і влашт...
Course

Організація, планування та логістика в колійному господарстві

Навчальна дисципліна призначення для надання студентам сучасних зна...
Course

Проектування залізниць

Дисципліна «Проектування залізниць» для спеціальності 273 Залізнич...
Course

Технологія ремонтів та утримання колії

Дисципліна «Технологія ремонтів та утримання колії» є обов'язковою...
Course

Технологія та механізація залізничного будівництва

Підготовка фахівців, що володіють навичками професійної діяльності...
Course

Діагностика та контроль систем управління та моніторингу

Головна задача дисципліни полягає у вивченні принципів і компонент...
Course

Методи проектування інформаційно-керуючих систем

Головна задача дисципліни полягає у вивченні принципів і компонент...
Course

Електроживлення систем залізничного зв'язку

Розглядаються теоретичні положення принципів побудови і функціюванн...
Course

Автоматизація вимірювань та технічна діагностика в системах передачі

Дисципліна "Автоматизація вимірювань та технічна діагностика в сист...
Course

Інфокомукаційні послуги та системи якості послуг звязку

Мета навчальної дисципліни. Метою вивчення дисципліни є формування...
Course

Наскрізна програма практики

Метою практики є формування та розвиток у студентів, на базі одержа...
Course

Радіотехнічні системи залізничного транспорту

У дисципліні вивчаються принципи побудови і  функціонування &...
Course

Теорія передачі даних

Мета вивчення дисципліни – є ознайомлення студентів з принципами р...
Course

Теорія автоматичного управління

Управління об'єктом за допомогою технічних засобів без участі люди...
Course

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

Проектування систем автоматизації, що складаються із взаємозалежних...
Course

МІКРОКОНТРОЛЕРИ ТА Ї Х ЗАСТОСУВАННЯ НА ЗТ

Мета дисципліни навчити студентів області використання мікрок...
Course

Контроль і діагностика систем

Мета викладання навчальної дисципліни: надати студентам знання...
Course

МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА

Пояснюються основні поняття мікропроцесорної техніки, розглядаються...
Course

ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ (ТАУ)

Мета вивчення дисципліни «Теорія комп’ютерно-інтегрованого упр...
Course

КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА INTERNET

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерні системи та Inte...
Course

АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ

Вивчення принципів і методів алгоритмізації та програмна реалізація...
Course

ІНФОРМАЦІЙНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ Й ДІАГНОСТИЧНІ СИСТЕМИ

Мета: розширення знань студентів про загальні, теоретичні і практи...
Course

Мережеві комп'ютерні системи та Internet

Метою вивчення дисципліни є вивчення теоретичних основ і принципів ...
Course

МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

Мета: ознайомлення студентів з науковими основами взаємозаміни, ст...
Course

НАДІЙНІСТЬ, КОНТРОЛЬ І ДІАГНОСТИКА СИСТЕМ

Мета вивчання дисципліни – вивчення теорії надійності пристроїв авт...
Course

ОСНОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ І РОБОТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Мета: ознайомлення студентів з основними відомостями про автоматиз...
Course

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

Мета: ознайомити студентів з методологією дослідження таких власти...
Course

Основи охорони праці

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи охорони праці» є ро...
Course

Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи охорони праці та бе...
Course

Транспортно-експедиторська діяльність

Метою вивчення даної дисципліни є забезпечення необхідною  тео...
Course

Дослідження соціо-технічних систем

Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів уявлення про с...
Course

Soft Skills для кар’єрного зростання

Курс спрямований на набуття здобувачами вищої освіти навичок плану...
Course

Оцінка ризиків перевізного процесу засобами імітаційного моделювання

Метою навчальної дисципліни «Оцінка ризиків перевізного процесу за...
Course

Управління ризиками та кризами в транспортних системах

Метою вивчення дисципліни є засвоєння засад і підходів в галузі ри...
Course

Розвиток вагонобудування в Україні.

На курсі Ви дізнаєтеся про сучасний стан вагонобудівної галузі...
Course

ФІЛОСОФІЯ НАУКИ

Дисципліна спрямована на засвоєння аспірантами найважливі...
Course

Практичні поради бля бігу

Тема 3. СТВОРЕННЯ КУРСУ ТА ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ НА ПЛАТФОРМІ MOODLE...
Course