Шановний Колего, Ви зайшли на САЙТ дистанційного навчання Київського інституту залізничного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій. Систему побудовано на платформі Moodle v.3.8.2.
Звернення "Колего" ми відносимо і до викладачів, що створюють навчальні курси, і до студентів, бо сьогоднішній студент це – здобувач вищої освіти, тобто наш завтрашній колега.
Після входу у меню на "My Courses" (Мої курси) Ви знайдете перелік дисциплін, на які Ви зараховані у поточному семестрі.
Викладачі можуть скористатися методичним посібником для творців електронних навчальних курсів «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ЕНМКД НА ПЛАТФОРМІ MOODLE» (Moodle).
На нашу думку, САЙТ є незамінним для інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу під час карантину. Але ми вважаємо його вкрай корисним для організації і ефективного управління самостійною роботою студентів навіть в звичайних, не епідемічних умовах для будь-якої форми навчання.
Ми сподіваємося, що і студенти, і викладачі оцінять користь нашого САЙТу  і полюблять Moodle так, як любимо його ми, тобто усіма фібрами своєї души (майже, як у Белінського) …
З повагою, громадська адміністрація САЙТу.

  Course categories


  Available courses

  РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

  РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

  Course

  (В-4) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: НАЧАЛЬНИК ТА ФАХІВЦІ ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ СЛУЖБИ ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА; НАЧАЛЬНИК ТА ФАХІВЦІ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ ВАГОННОГО ДЕПО; ІНСТРУКТОРИ З ВИРОБНИЧИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ВАГОННОГО ДЕПО

  (В-4) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: НАЧАЛЬНИК ТА ФАХІВЦІ ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ СЛУЖБИ ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА; НАЧАЛЬНИК ТА ФАХІВЦІ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ ВАГОННОГО ДЕПО; ІНСТРУКТОРИ З ВИРОБНИЧИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ВАГОННОГО ДЕПО

  Підвищення кваліфікації за категорією: начальники та інженери тех...
  Course

  (РБ-4) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: ФАХІВЦІ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇЇ

  (РБ-4) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: ФАХІВЦІ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇЇ

  Підвищення кваліфікації за категорією: фахівці з питань екології.М...
  Course

  (НБТ-1) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (СЕКТОРУ), ФАХІВЦІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФІЛІЙ, ДН РЕГІОНАЛЬНИХ ФІЛІЙ; НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (СЕКТОРУ) ТА ФАХІВЦІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ГАЛУЗЕВИХ СЛУЖБ ТА ПІДРОЗДІЛІВ ФІЛІЙ

  (НБТ-1) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (СЕКТОРУ), ФАХІВЦІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФІЛІЙ, ДН РЕГІОНАЛЬНИХ ФІЛІЙ; НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ (СЕКТОРУ) ТА ФАХІВЦІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ГАЛУЗЕВИХ СЛУЖБ ТА ПІДРОЗДІЛІВ ФІЛІЙ

  Підвищення кваліфікації фахівців з охорони праці, а саме начал...
  Course

  (П-2) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: НАЧАЛЬНИК, ФІХІВЦІ ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ СЛУЖБИ КОЛІЇ, ДИСТАНЦІЇ КОЛІЇ, КОЛІЙНОЇ МАШИННОЇ СТАНЦІЇ

  (П-2) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: НАЧАЛЬНИК, ФІХІВЦІ ТЕХНІЧНОГО ВІДДІЛУ СЛУЖБИ КОЛІЇ, ДИСТАНЦІЇ КОЛІЇ, КОЛІЙНОЇ МАШИННОЇ СТАНЦІЇ

  Підвищення кваліфікації за категорією: начальник, заступник начальн...
  Course

  (НОК) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: ФАХІВЦІ З КАДРІВ ВИРОБНИЧИХ ТА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

  (НОК) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: ФАХІВЦІ З КАДРІВ ВИРОБНИЧИХ ТА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

  Підвищення кваліфікації за категорією: Фахівці з кадрів виробничих ...
  Course

  (НОКі) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: ІНЖЕНЕРИ ТА ПРАЦІВНИКИ ПОВ'ЯЗАНІ З ПІДГОТОВКОЮ КАДРІВ ВИРОБНИЧИХ ТА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

  (НОКі) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: ІНЖЕНЕРИ ТА ПРАЦІВНИКИ ПОВ'ЯЗАНІ З ПІДГОТОВКОЮ КАДРІВ ВИРОБНИЧИХ ТА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

  Підвищення кваліфікації за категорією: Інженери та працівники пов...
  Course

  (НРПТ-3) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: НАЧАЛЬНИК, ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ФАХІВЦІ ВІДДІЛУ РЕМОНТУ СЛУЖБИ ЛОК. ГОС. ТА СЛУЖБИ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ; ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК, ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ, ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЛОК. ТА МОТОРВАГ. ДЕПО

  (НРПТ-3) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: НАЧАЛЬНИК, ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ, ФАХІВЦІ ВІДДІЛУ РЕМОНТУ СЛУЖБИ ЛОК. ГОС. ТА СЛУЖБИ ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ; ГОЛОВНИЙ МЕХАНІК, ГОЛОВНИЙ ТЕХНОЛОГ, ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЛОК. ТА МОТОРВАГ. ДЕПО

  Підвищення кваліфікації за категорією:начальник, заступник начальн...
  Course

  (НФЕ) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: ФАХІВЦІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДДІЛІВ, ЕКОНОМІСТИ ВИРОБНИЧИХ ТА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

  (НФЕ) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: ФАХІВЦІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДДІЛІВ, ЕКОНОМІСТИ ВИРОБНИЧИХ ТА СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

  Підвищення кваліфікації фахівців фінансово-економічних відділів, ек...
  Course

  (РБ-12) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: НАЧАЛЬНИКИ ТА ЗАСТУПНИКИ НАЧАЛЬНИКІВ ВІДБУДОВНИХ ПОЇЗДІВ, МАЙСТРИ ВІДБУДОВНИХ ПОЇЗДІВ

  (РБ-12) ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА КАТЕГОРІЄЮ: НАЧАЛЬНИКИ ТА ЗАСТУПНИКИ НАЧАЛЬНИКІВ ВІДБУДОВНИХ ПОЇЗДІВ, МАЙСТРИ ВІДБУДОВНИХ ПОЇЗДІВ

  Підвищення кваліфікації за категорією: начальники та заступники на...
  Course

  Автоматизовані системи управління в локомотивному господарстві

  Автоматизовані системи управління в локомотивному господарстві

  Курс вивчається у весняному семестрі навчального року
  Course

  Автоматизовані та мікропроцесорні системи керування ТРС

  Автоматизовані та мікропроцесорні системи керування ТРС

  Курс вивчається у осінньому семестрі
  Course

  Безпека руху та правила технічної експлуатаціі залізниць

  Безпека руху та правила технічної експлуатаціі залізниць

  Мета навчальної дисципліни - підготовка інженера до виробничо-техн...
  Course

  ВИПРОБУВАННЯ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ В ЛОКОМОТИВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

  ВИПРОБУВАННЯ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ В ЛОКОМОТИВНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

  Course

  Двигуни внутрішнього згоряння

  Двигуни внутрішнього згоряння

  Мета навчальної дисципліни – формування у майбутніх фахівців знань...
  Course

  ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО (частина 2)

  ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ ТА ЛОКОМОТИВНЕ ГОСПОДАРСТВО (частина 2)

  Дисципліна вивчається в осінньому семестрі
  Course

  Економіка залізничного транспорту

  Економіка залізничного транспорту

  Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка залізничного тра...
  Course

  Електронні перетворювачі ЕРС

  Електронні перетворювачі ЕРС

  Курс вивчається у весняному семестрі навчального року
  Course

  Інтелектуальні технології в локомотивному господарстві

  Інтелектуальні технології в локомотивному господарстві

  Мета навчальної дисципліни – формування у майбутніх фахівців знань...
  Course

  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ РУХОМОГО СКЛАДУ

  МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ РУХОМОГО СКЛАДУ

  Курс вивчається у осінньому семестрі навчального року
  Course

  МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ

  МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ

  Предметом вивчення навчальної дисципліни є структура, фізичні, меха...
  Course

  МІКРОЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРНІ ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ

  МІКРОЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРНІ ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ

  Курс вивчається в осінньому семестрі навчального року
  Course

  Системи електропостачання електрорухомого складу

  Системи електропостачання електрорухомого складу

  Курс вивчається в осінньому і весняному семестрах навчального року....
  Course

  ТЕОРИЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ (частина 1)

  ТЕОРИЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ (частина 1)

  Курс вивчається у осінньому семестрі навчального року
  Course

  Теорія автоматизованого електроприводу

  Теорія автоматизованого електроприводу

  Курс вивчається у весняному семестрі навчального року
  Course

  ТЕОРІЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ (частина 4)

  ТЕОРІЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ (частина 4)

  Дисципліна вивчається: -      &nbs...
  Course

  Технологія ремонту локомотивів

  Технологія ремонту локомотивів

  Мета викладання дисципліни складається в узагальненні знань, отрим...
  Course

  ШВИДКІСНИЙ ТА ВИСОКОШВИДКІСНИЙ РУХ ПОЇЗДІВ

  ШВИДКІСНИЙ ТА ВИСОКОШВИДКІСНИЙ РУХ ПОЇЗДІВ

  Курс вивчається у осінньому семестрі навчального року
  Course

  АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ТА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

  АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ТА СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

  Курс вивчається у осінньому семестрі навчального року
  Course

  ВЗАЄМОДІЯ РУХОМОГО СКЛАДУ І КОЛІЇ

  ВЗАЄМОДІЯ РУХОМОГО СКЛАДУ І КОЛІЇ

  Курс вивчається у весняному семестрі навчального року
  Course

  ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ (частина 2)

  ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ (частина 2)

  Курс вивчається у весняному семестрі
  Course

  Електричне устаткування та схеми локомотивів

  Електричне устаткування та схеми локомотивів

  Дисципліна "Електричне устаткування та схеми локомотивів"вивчається...
  Course

  ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE

  ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ MOODLE

  Course

  Інформаційні технології та системи діагностування при експлуатації, обслуговуванні та ремонті ТРС

  Інформаційні технології та системи діагностування при експлуатації, обслуговуванні та ремонті ТРС

  Курс вивчається у весняному семестріМетою викладання курсу є формув...
  Course

  Історія розвитку залізничного транспорту

  Історія розвитку залізничного транспорту

  Курс вивчається у весняному семестрі навчального року.Метою виклад...
  Course

  Матеріалознавство та технологія обробки матеріалів

  Матеріалознавство та технологія обробки матеріалів

  Курс вивчається у весняному семестрі навчального року.Предметом вив...
  Course

  Надійність та технічна діагностика

  Надійність та технічна діагностика

  Дисципліна "Надійність та технічна діагностика" вивчається в веснян...
  Course

  Надійність та технічна діагностика ЕРС практика (Курс вивчається у весняному семестрі)

  Надійність та технічна діагностика ЕРС практика (Курс вивчається у весняному семестрі)

  Надійність локомотивів є однією із найважливіших умов, які визнача...
  Course

  Основи промислової електроніки

  Основи промислової електроніки

  Курс вивчається у весняному семестрі навчального року
  Course

  ПЕРСПЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ТА ЙОГО СИСТЕМ

  ПЕРСПЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ ТЯГОВОГО РУХОМОГО СКЛАДУ ТА ЙОГО СИСТЕМ

  Дисципліна вивчається у весняному семестрі навчального року
  Course

  СИСТЕМИ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

  СИСТЕМИ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В ГАЛУЗІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

  Курс вивчається у весняному семестрі навчального року. виклада...
  Course

  СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

  СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

  Курс вивчається у весняному семестрі навчального рокуШановні студен...
  Course

  Теорія локомотивної тяги (частина 2)

  Теорія локомотивної тяги (частина 2)

  Курс вивчається у весняному семестрі навчального року
  Course

  ЛОКОМОТИВИ МАГІСТРАЛЬНОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ

  ЛОКОМОТИВИ МАГІСТРАЛЬНОГО ТА ПРОМИСЛОВОГО ТРАНСПОРТУ

  Курс вивчається у весняному семестрі
  Course

  ТЕОРІЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ (частина 2) - 7-й семестр

  ТЕОРІЯ ТА КОНСТРУКЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ (частина 2) - 7-й семестр

  Дисципліна вивчається у весняному семестрі 2019-2020 навчального року
  Course

  КОМПЛЕКСНИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ ІСПИТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціальність 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  КОМПЛЕКСНИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ ІСПИТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ОПП "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" спеціальність 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  Course

  КОМПЛЕКСНИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ ІСПИТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ОПП "Локомотиви та локомотивне господарство" спеціальність 273 - Залізничний транспорт

  КОМПЛЕКСНИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ ІСПИТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ОПП "Локомотиви та локомотивне господарство" спеціальність 273 - Залізничний транспорт

  Course

  НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ В ВАГОННОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ЇЇ КОМ’ЮТЕРИЗАЦІЯ

  НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ В ВАГОННОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ЇЇ КОМ’ЮТЕРИЗАЦІЯ

  Чому ви маєте обрати цей курс? Якщо ви готуєте себе до творчо...
  Course

  Надійність та технічна діагностика

  Надійність та технічна діагностика

  Дисципліна "Надійність та технічна діагностика" вивчається в веснян...
  Course

  НОВІТНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

  НОВІТНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ КОНСТРУКЦІЇ І ТЕХНОЛОГІЇ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

  Вивчення даної дисципліни передбачає: - ознайомлення  із з...
  Course

  ГІДРАВЛІКА ТА ГІДРОПРИВОД

  ГІДРАВЛІКА ТА ГІДРОПРИВОД

  Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична і практична п...
  Course

  ВАГОНИ (КОНСТРУЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК)

  ВАГОНИ (КОНСТРУЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК)

  Предметом дисципліни «Вагони (конструювання та розрахунок)» є вивче...
  Course

  ВАГОНОРЕМОНТНІ МАШИНА ТА ОБЛАДНАННЯ

  ВАГОНОРЕМОНТНІ МАШИНА ТА ОБЛАДНАННЯ

  Курс дисципліни складено відповідно до освітньо-професійної програм...
  Course

  ВЗАЄМОДІЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ТА КОЛІЇ

  ВЗАЄМОДІЯ РУХОМОГО СКЛАДУ ТА КОЛІЇ

  Мета викладання навчальної дисципліни «Взаємодія рухомого складу т...
  Course

  Інформаційні технології в управлінській, науковій та професійній діяльності

  Інформаційні технології в управлінській, науковій та професійній діяльності

  Ознайомлення студентів з інформаційними технологіями у сфері заліз...
  Course

  Математичне моделювання на ЕОМ

  Математичне моделювання на ЕОМ

  Математичне моделювання на ЕОМ ознайомить студентів з комп’ютерним ...
  Course

  Основи технічного обслуговування вагонів

  Основи технічного обслуговування вагонів

  Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів знань і пр...
  Course

  РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

  РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

  Дисципліна є вибірковою навчальною дисципліною в освітній програмі ...
  Course

  Системи автоматизації виробництва та ремонту вагонів

  Системи автоматизації виробництва та ремонту вагонів

  Ознайомлення студентів з теоретичними та практичними основами авто...
  Course

  СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ РУХОМИЙ СКЛАД ТА ВАГОНИ МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ

  СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ РУХОМИЙ СКЛАД ТА ВАГОНИ МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ

  Мета дисципліни полягає у систематизації та застосуванні спеціаліз...
  Course

  СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОНАННЯ РЕМОНТІВ КОЛІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННИХ КОМПЛЕКСІВ

  СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОНАННЯ РЕМОНТІВ КОЛІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ МАШИННИХ КОМПЛЕКСІВ

  Мета курсу - поглибити знання студентів в питаннях виконання ремон...
  Course

  Будівельні матеріали

  Будівельні матеріали

  Предметом вивчення  навчальної дисципліни є аналіз основних н...
  Course

  ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ ВБК

  ЗАЛІЗНИЧНА КОЛІЯ ВБК

  Предметом курсу «Залізнична колія» є: вивчення конструкції і влашт...
  Course

  Інформаційні технології в управлінській, науковій та професійній діяльності

  Інформаційні технології в управлінській, науковій та професійній діяльності

  Дисципліна «Інформаційні технології в колійному господарстві» для ...
  Course

  Організація, планування та логістика в колійному господарстві

  Організація, планування та логістика в колійному господарстві

  Навчальна дисципліна призначення для надання студентам сучасних зна...
  Course

  Проектування залізниць

  Проектування залізниць

  Дисципліна «Проектування залізниць» для спеціальності 273 Залізнич...
  Course

  Технологія ремонтів та утримання колії

  Технологія ремонтів та утримання колії

  Дисципліна «Технологія ремонтів та утримання колії» є обов'язковою...
  Course

  Технологія та механізація залізничного будівництва

  Технологія та механізація залізничного будівництва

  Підготовка фахівців, що володіють навичками професійної діяльності...
  Course

  Діагностика та контроль систем управління та моніторингу

  Діагностика та контроль систем управління та моніторингу

  Головна задача дисципліни полягає у вивченні принципів і компонент...
  Course

  Методи проектування інформаційно-керуючих систем

  Методи проектування інформаційно-керуючих систем

  Головна задача дисципліни полягає у вивченні принципів і компонент...
  Course

  Технічна експлуатація телекомунікаційних систем, колійні датчики упаравління

  Технічна експлуатація телекомунікаційних систем, колійні датчики упаравління

  Дисципліна вивчає принципи розв’язку організаційних, наукових і те...
  Course

  Електроживлення систем залізничного зв'язку

  Електроживлення систем залізничного зв'язку

  Розглядаються теоретичні положення принципів побудови і функціюванн...
  Course

  Автоматизація вимірювань та технічна діагностика в системах передачі

  Автоматизація вимірювань та технічна діагностика в системах передачі

  Дисципліна "Автоматизація вимірювань та технічна діагностика в сист...
  Course

  Інтегровані мережі оперативно-технологічного звязку

  Інтегровані мережі оперативно-технологічного звязку

  Course

  Інфокомукаційні послуги та системи якості послуг звязку

  Інфокомукаційні послуги та системи якості послуг звязку

  Мета навчальної дисципліни. Метою вивчення дисципліни є формування...
  Course

  Наскрізна програма практики

  Наскрізна програма практики

  Метою практики є формування та розвиток у студентів, на базі одержа...
  Course

  Оперативно-технологічний звязок назалізничному транспорті

  Оперативно-технологічний звязок назалізничному транспорті

       Метою навчальної дисципліни – є надання ...
  Course

  Радіотехнічні системи залізничного транспорту

  Радіотехнічні системи залізничного транспорту

  У дисципліні вивчаються принципи побудови і  функціонування &...
  Course

  Теорія передачі даних

  Теорія передачі даних

  Мета вивчення дисципліни – є ознайомлення студентів з принципами р...
  Course

  Теорія автоматичного управління

  Теорія автоматичного управління

  Управління об'єктом за допомогою технічних засобів без участі люди...
  Course

  КОМПЛЕКСНИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ ІСПИТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ОПП "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

  КОМПЛЕКСНИЙ АТЕСТАЦІЙНИЙ ІСПИТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ОПП "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" спеціальність 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

  Course

  ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ

  ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ

  Курс розглядає процеси, моделі та стадії життєвого циклу ПЗ інформа...
  Course

  ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

  ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ

  Проектування систем автоматизації, що складаються із взаємозалежних...
  Course

  МІКРОКОНТРОЛЕРИ ТА Ї Х ЗАСТОСУВАННЯ НА ЗТ

  МІКРОКОНТРОЛЕРИ ТА Ї Х ЗАСТОСУВАННЯ НА ЗТ

  Мета дисципліни навчити студентів області використання мікрок...
  Course

  Контроль і діагностика систем

  Контроль і діагностика систем

  Мета викладання навчальної дисципліни: надати студентам знання...
  Course

  МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА

  МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА

  Пояснюються основні поняття мікропроцесорної техніки, розглядаються...
  Course

  Технічні засоби автоматизації виробничих та технологічних процесів

  Технічні засоби автоматизації виробничих та технологічних процесів

  Course

  ТЕОРІЯ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

  ТЕОРІЯ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

  Мета вивчення дисципліни «Теорія комп’ютерно-інтегрованого упр...
  Course

  МЕРЕЖЕВІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА INTERNET

  МЕРЕЖЕВІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА INTERNET

  Метою викладання навчальної дисципліни «Мережеві комп’ютерні систем...
  Course

  АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ

  АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ПРОГРАМУВАННЯ

  Вивчення принципів і методів алгоритмізації та програмна реалізація...
  Course

  ІНФОРМАЦІЙНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ Й ДІАГНОСТИЧНІ СИСТЕМИ

  ІНФОРМАЦІЙНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ Й ДІАГНОСТИЧНІ СИСТЕМИ

  Мета: розширення знань студентів про загальні, теоретичні і практи...
  Course

  Інформаційні технології в управлінській, науковій та професійній діяльності

  Інформаційні технології в управлінській, науковій та професійній діяльності

  Метою навчальної дисципліни  є отримання основ знань, по...
  Course

  Мережеві комп'ютерні системи та Internet

  Мережеві комп'ютерні системи та Internet

  Метою вивчення дисципліни є вивчення теоретичних основ і принципів ...
  Course

  МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

  МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

  Мета: ознайомлення студентів з науковими основами взаємозаміни, ст...
  Course

  НАДІЙНІСТЬ, КОНТРОЛЬ І ДІАГНОСТИКА СИСТЕМ

  НАДІЙНІСТЬ, КОНТРОЛЬ І ДІАГНОСТИКА СИСТЕМ

  Мета вивчання дисципліни – вивчення теорії надійності пристроїв авт...
  Course

  ОСНОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ І РОБОТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

  ОСНОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ І РОБОТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

  Мета: ознайомлення студентів з основними відомостями про автоматиз...
  Course

  СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

  СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

  Мета: ознайомити студентів з методологією дослідження таких власти...
  Course

  Прикладна механіка та основи конструювання

  Прикладна механіка та основи конструювання

  Course

  Сучасні методи прикладної механіки для розрахунку інженерних конструкцій

  Сучасні методи прикладної механіки для розрахунку інженерних конструкцій

  Course

  Основи охорони праці

  Основи охорони праці

  Метою викладання навчальної дисципліни «Основи охорони праці» є ро...
  Course

  Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

  Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

  Метою викладання навчальної дисципліни «Основи охорони праці та бе...
  Course

  Нові виклики для управління ризиками та кризами в транспортних системах

  Нові виклики для управління ризиками та кризами в транспортних системах

  Основною метою дисципліни є визначення змісту та суті поняття «нов...
  Course

  Гуманітарна логістика та транспортне обслуговування в умовах надзвичайних ситуацій

  Гуманітарна логістика та транспортне обслуговування в умовах надзвичайних ситуацій

  Course

  Транспортно-експедиторська діяльність

  Транспортно-експедиторська діяльність

  Метою вивчення даної дисципліни є забезпечення необхідною  тео...
  Course

  Дослідження соціо-технічних систем

  Дослідження соціо-технічних систем

  Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів уявлення про с...
  Course

  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ BIG DATA ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УПРАВЛІННІ ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ

  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ BIG DATA ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В УПРАВЛІННІ ТРАНСПОРТНИМИ СИСТЕМАМИ

  Основними завданнями вивчення дисципліни «Інноваційні технології Bi...
  Course

  Soft Skills для кар’єрного зростання

  Soft Skills для кар’єрного зростання

  Курс спрямований на набуття здобувачами вищої освіти навичок плану...
  Course

  Управління ланцюгами постачань та транспортними мережами

  Управління ланцюгами постачань та транспортними мережами

  Курс спрямований на набуття знань та практичних навичок управління...
  Course

  Управління проектами

  Управління проектами

  Курс заснований на методології Project Management Body of Knowledg...
  Course

  Системи управління безпекою та навколишнім середовищем у транспортних процесах

  Системи управління безпекою та навколишнім середовищем у транспортних процесах

  Метою викладання навчальної дисципліни «Системи управління безпеко...
  Course

  Оцінка ризиків перевізного процесу засобами імітаційного моделювання

  Оцінка ризиків перевізного процесу засобами імітаційного моделювання

  Метою навчальної дисципліни «Оцінка ризиків перевізного процесу за...
  Course

  Управління ризиками та кризами в транспортних системах

  Управління ризиками та кризами в транспортних системах

  Метою вивчення дисципліни є засвоєння засад і підходів в галузі ри...
  Course

  Дослідження впливу людського фактору на функціонування транспортних систем

  Дослідження впливу людського фактору на функціонування транспортних систем

  Course

  ПЕРШІ КРОКИ ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЮ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА)

  ПЕРШІ КРОКИ ЗДОБУВАЧА НАУКОВОГО СТУПЕНЮ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (ІНФОРМАЦІЙНА СТОРІНКА)

  Що обов'язково треба знати здобувачу наукового ступеню доктора філо...
  Course

  ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

  ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

  Course

  АКАДЕМІЧНА АНГЛІЙСЬКА МОВА

  АКАДЕМІЧНА АНГЛІЙСЬКА МОВА

  Course

  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

  Course

  МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ВИЩІЙ ШКОЛІ

  МЕТОДОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ВИЩІЙ ШКОЛІ

  Course

  МЕТОДИКА НАПИСАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ

  МЕТОДИКА НАПИСАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ

  Course

  ОСНОВИ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ

  ОСНОВИ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ

  Course

  УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ

  УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ

  Course

  МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  Course

  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ТРАНСПОРТІ

  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ НА ТРАНСПОРТІ

  Course

  ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ

  ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ

  Course

  МЕТОДОЛОГІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  МЕТОДОЛОГІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  Course

  СИСТЕМИ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА НАУКОМЕТРІЯ

  СИСТЕМИ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА НАУКОМЕТРІЯ

  Course

  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ, ДИНАМІКИ ТА МІЦНОСТІ ЛОКОМОТИВІВ І ВАГОНІВ

  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ, ДИНАМІКИ ТА МІЦНОСТІ ЛОКОМОТИВІВ І ВАГОНІВ

  Course

  ДИНАМІКА РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

  ДИНАМІКА РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

  Course

  ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО СТАЖУВАННЯ

  ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО СТАЖУВАННЯ

  Course

  ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

  ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

  Course