Підвищення кваліфікації за категорією: начальники та інженери технічного відділу служби вагонного господарства, начальники та інженери виробничо-технічного відділу вагонних депо, інструктори з виробничих та експлуатаційних питань вагонних депо


Підвищення кваліфікації за категорією: фахівці з питань екології.

Мета програмирозширення, структуризація та оновлення знань слухачів з основ природоохоронного законодавства, навчити слухачів застосовувати норми природоохоронного законодавства для підвищення екологічної безпеки на залізничному транспорті.Підвищення кваліфікації фахівців з охорони праці, а саме начальників відділів галузевих служб, начальників секторів галузевих служб та підрозділів філій. 

Мета програми розширення та поглиблення знань слухачами законодавчих, нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо питань охорони праці працівників та пожежної безпеки, сформувати у слухачів сучасне мислення щодо обов’язкового виконання вимог положень охорони праці та пожежної безпеки.


Підвищення кваліфікації за категорією: начальник, заступник начальника, фахівці виробничо-технічного відділу служби колійного господарства, дистанції колії, колійної машинної станції.

Мета програми – розширити та поглибити у слухачів знання: основних законодавчих та нормативно-правових документів; нормативно-технічних вимог до конструкції, типів і елементів верхньої будови колії; сучасних підхід з призначення колійних робіт при ремонтах і поточному утриманні залізничної колії, земляного полотна і штучних споруд; періодичності ремонтів колії на нових і старопридатних матеріалах; особливостей формування схем проміжних видів ремонтів для перспективного планування; досвід інших залізниць з планування та організації колійних робіт.


Підвищення кваліфікації за категорією: Фахівці з кадрів виробничих та структурних підрозділів. 

Мета програми вивчення державних та галузевих нормативних документів, нових прогресивних технологій, шляхів підвищення ефективності діяльності та забезпечення професійного розвитку персоналу підприємств галузі.Підвищення кваліфікації за категорією: Інженери та працівники пов'язані з підготовкою кадрів виробничих та  структурних підрозділів.

Мета програми розширити і поглибити у слухачів знання основних законодавчих, нормативно-правових, нормативно-технічних документів для якісної підготовки кадрів виробничих і структурних підрозділів та покращити знання з дотримання  безпеки руху поїздів і охорони праці працівників.

Підвищення кваліфікації за категорією:начальник, заступник начальника, фахівці відділу ремонту служби локомотивного господарства та служби приміських пасажирських перевезень,головний механік, головний технолог, інженери-технологи локомотивних та моторвагонних депо, інженери з приймання локомотивів служби локомотивного господарства, служби приміських пасажирських перевезень, локомотивних та моторвагонних депо, фахівці з ремонту локомотивних та моторвагонних депо


Підвищення кваліфікації фахівців фінансово-економічних відділів, економістів виробничих та  структурних підрозділів АТ "Укрзалізниця"

Мета програми – розширити та поглибити теоретичні знання з фінансово-економічного управління стратегічним розвитком компанії та знання основних законодавчих та нормативно-правових документів, що регламентують процеси формування звітності, техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів, страхування, фінансування та кредитування.


Підвищення кваліфікації за категорією: начальники та заступники начальників відбудовних поїздів, майстри відбудовних поїздів.

Мета програми - розширити та поглибити у слухачів знання основних законодавчих та нормативно-правових документів і сучасних технологій, що регламентують виконання відбудовних робіт при забезпеченні безпеки руху поїздів і охорони праці працівників.