Мета курсу - поглибити знання студентів в питаннях виконання ремонтів залізничної колії; розкрити проблеми підвищення якості виконання колійних робіт, улаштування, конструкції та стану залізничної колії й забезпечення безпеки руху поїздів.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є аналіз основних наукових положень сучасного будівельного матеріалознавства, спрямованих на висвітлення  взаємозв’язку між властивостями будівельних матеріалів та їх складом і будовою, ознайомлення з фізико-технічними та експлуатаційними властивостями будівельних матеріалів, основами технології їх виробництва і областями застосування з урахуванням умов експлуатації.


Предметом курсу «Залізнична колія» є: вивчення конструкції і влаштування залізничної колії як інженерної споруди, що складається з окремих конструктивних елементів; вивчення методики проектування і розрахунків основних конструктивних елементів залізничної колії та колії в цілому (рейкової колії, з'єднань і пересічень колії, верхньої будови колії і земляного полотна); вивчення методики розрахунків міцності і стійкості земляного полотна.

В даному курсі лекцій розглянуто конструкції верхньої будови колії та вимоги до проектування геометричних параметрів рейкової колії.

Дисципліна «Інформаційні технології в колійному господарстві» для спеціальності 273 Залізничний транспорт спеціалізації «Залізничні споруди та колійне господарство» професійної підготовки та формування знань і вмінь фахівців колійного господарства на залізничному транспорті в галузі інформаційних технологій та управління технічним станом залізничної колії та ведення колійного господарства, що володіють навиками професійної діяльності для вирішення теоретичних та практичних задач майбутнього інженера – колійника відповідно з характером майбутньої роботи на конкретному підприємстві.

Навчальна дисципліна призначення для надання студентам сучасних знань, вмінь та забезпечення професійної підготовки фахівців колійного комплексу на залізничному транспорті в галузі організації та управління колійними роботами, діагностики, утримання і ремонту колії та колійних пристроїв, що володіють навиками професійної діяльності для вирішення теоретичних та практичних задач інженера – колійника відповідно з характером майбутньої роботи на підприємствах колійного комплексу.

Завдання- формування сукупності теоретичних знань і практичних навичок ефективного здійснення основних функцій управління колійним господарство;  узагальнення способів і методів виконання комплексів колійних робіт як системи взаємопов'язаних цілей, функцій і інструментів, що визначаються, реалізуються і використовуються для забезпечення безпеки руху поїздів за рахунок сучасних підходів ведення колійного господарства.


Дисципліна «Проектування залізниць» для спеціальності 273 Залізничний транспорт ОПП «Залізничні споруди та колійне господарство» призначена для професійної підготовки та формування знань і вмінь фахівців колійного господарства на в галузі проектування, що володіють навичками професійної діяльності для вирішення теоретичних та практичних задач майбутнього інженера – колійника відповідно з характером майбутньої роботи на конкретному підприємстві.

Метою вивчення дисципліни полягає в придбанні майбутніми фахівцями колійного комплексу залізниць спеціальних теоретичних і практичних знань і навичок в області, яка безпосередньо відноситься до їх спеціальності.


Дисципліна «Технологія ремонтів та утримання колії» є обов'язковою для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Залізничні споруди та колійне господарство», забезпечує основи професіональної підготовки і формування фахових компетентностей для інженерів-колійників. Особливе значення дана дисципліна має для підготовки керівника середньої ланки, техніка-колійника.

Програма предмету передбачає вивчення базису системи експлуатації колії (ремонту й утримання колії), а також технологій виконання робіт.

Підготовка фахівців, що володіють навичками професійної діяльності в області технології будівництва нових і перебудови діючих залізниць, спорудження окремих об’єктів колійного комплексу для підвищення провізної і пропускної здатності залізниць згідно з характером майбутньої роботи на конкретному підприємстві.

Студент повинен знати: основи проектування будівельних процесів залізничного транспорту, питання вибору засобів механізації і технології виробництва будівельних процесів при зведенні конкретних інженерних споруд залізничного транспорту.

Студент повинен вміти: проектувати технологію впровадження робіт будівельних процесів на залізничному транспорті, використовувати принципи їхнього виконання, розрізняти та впроваджувати способи впливу на предмет праці з використанням знарядь праці, забезпечувати комплексну механізацію та автоматизацію будівельних робіт на залізничному транспорті, підвищувати ефективність технології робіт, застосовувати сучасні індустріальні методи будівництва конкретних об’єктів залізничного транспорту з використанням прогресивних матеріалів, конструкцій і деталей у різних виробничих умовах, розбиратися в функціональній можливості й технологічних особливостях сучасних і перспективних будівельних машин і механізмів, використовувати їхнє оснащення і устаткування

Студент повинен володіти навичками:

1.     Використання та порівняння різних технологічних процесів при провадженні будівельних робіт в залізничному будівництві.

2.     Застосування різних видів будівельної техніки та обладнання, виходячи з суб`єктивних умов.

3.     Комплексної автоматизації і механізації на виробництві.

4.     Розробки та проектування різних технологічних схем і ланцюгів використання будівельної техніки

5.     Розуміння принципів роботи різної будівельної техніки

6.     Новітніх технологій в залізничному будівництві.

7.     Проектування календарного планування ділянки провадження робіт

8.     використання нормативно-технічної документації у практичній діяльності.